ผู้หญิงเล่นตัว http://artemiss.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-12-2016&group=44&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-12-2016&group=44&gblog=12 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Macro 1st time - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-12-2016&group=44&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-12-2016&group=44&gblog=12 Tue, 13 Dec 2016 22:08:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-09-2016&group=44&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-09-2016&group=44&gblog=11 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ไม่คิดถาม - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-09-2016&group=44&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-09-2016&group=44&gblog=11 Mon, 26 Sep 2016 22:47:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=44&gblog=10 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ฟ้า ฟ้า ฝน ฝน Ver.2 - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=44&gblog=10 Sat, 25 Jun 2016 22:06:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-01-2016&group=43&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-01-2016&group=43&gblog=60 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำตัว น้องสุดสวย กับน้องรวยมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-01-2016&group=43&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-01-2016&group=43&gblog=60 Thu, 07 Jan 2016 9:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-02-2016&group=43&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-02-2016&group=43&gblog=59 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเดินทางขาเป๋ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-02-2016&group=43&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-02-2016&group=43&gblog=59 Wed, 10 Feb 2016 9:30:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2016&group=43&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2016&group=43&gblog=58 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20160826 -ตอน: แผ่นดินไหวเหรอตัว *O*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2016&group=43&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2016&group=43&gblog=58 Fri, 02 Sep 2016 1:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2016&group=43&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2016&group=43&gblog=57 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20160808 -ตอน: Let's Play Pokemon]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2016&group=43&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2016&group=43&gblog=57 Fri, 02 Sep 2016 1:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2016&group=43&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2016&group=43&gblog=56 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160714 -ตอน: ออกกำลังกายกันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2016&group=43&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2016&group=43&gblog=56 Thu, 14 Jul 2016 21:51:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2016&group=43&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2016&group=43&gblog=55 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160701 -ตอน: ฉันรักฤดูฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2016&group=43&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2016&group=43&gblog=55 Thu, 14 Jul 2016 21:48:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=43&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=43&gblog=54 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20160624 -ตอน: ฤดูที่เปียกปอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=43&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=43&gblog=54 Sat, 25 Jun 2016 21:56:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=43&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=43&gblog=53 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20160605 -ตอน: [เก็บตก]วันที่กีฬาถ่ายทอดสดพร้อมๆกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=43&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-06-2016&group=43&gblog=53 Sat, 25 Jun 2016 21:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=43&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=43&gblog=52 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160518 -ตอน: ฤดูฝนมาแล้ววววว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=43&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=43&gblog=52 Fri, 27 May 2016 21:10:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=43&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=43&gblog=51 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160527 -ตอน: เมื่อน.ส.ตัวตุ่นต้องเข้าประชุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=43&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=43&gblog=51 Fri, 27 May 2016 21:06:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-05-2016&group=43&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-05-2016&group=43&gblog=50 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160518 -ตอน: When I Was Just a Little Girl~~~~~~~~~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-05-2016&group=43&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-05-2016&group=43&gblog=50 Fri, 20 May 2016 21:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-05-2016&group=43&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-05-2016&group=43&gblog=49 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160513 -ตอน: สุดท้ายก็ไปจนถึง สกล(กรน) นคร จนได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-05-2016&group=43&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-05-2016&group=43&gblog=49 Fri, 20 May 2016 21:18:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=43&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=43&gblog=48 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160427 -ตอน: อ่านหนังสือสอบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=43&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=43&gblog=48 Mon, 02 May 2016 21:42:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=43&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=43&gblog=47 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160419 -ตอน: กินชาเขียวกันมั้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=43&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=43&gblog=47 Mon, 02 May 2016 21:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-04-2016&group=43&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-04-2016&group=43&gblog=46 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160404 -ตอน: เมื่อ น.ส.ตัวตุ่นมีสอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-04-2016&group=43&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-04-2016&group=43&gblog=46 Tue, 05 Apr 2016 21:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-04-2016&group=43&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-04-2016&group=43&gblog=45 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160401 -ตอน: เมื่อ น.ส.ตัวตุ่นไปปฏิบัติธรรม (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-04-2016&group=43&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-04-2016&group=43&gblog=45 Tue, 05 Apr 2016 21:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2016&group=43&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2016&group=43&gblog=44 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20160329 -ตอน: เมื่อ น.ส.ตัวตุ่นไปปฏิบัติธรรม (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2016&group=43&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2016&group=43&gblog=44 Tue, 29 Mar 2016 22:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-03-2016&group=43&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-03-2016&group=43&gblog=43 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160326 -ตอน: ยื่นโทรศัพท์ให้หน่อย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-03-2016&group=43&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-03-2016&group=43&gblog=43 Sat, 26 Mar 2016 22:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=43&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=43&gblog=42 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20160311 -ตอน: เมื่อ น.ส.ตัวตุ่นไปปฏิบัติธรรม (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=43&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=43&gblog=42 Tue, 15 Mar 2016 22:06:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=43&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=43&gblog=41 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20160229 -ตอน: กด "Like" (ไม่) ใช่ กด "Love"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=43&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=43&gblog=41 Tue, 15 Mar 2016 22:00:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-02-2016&group=43&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-02-2016&group=43&gblog=40 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20160225 -ตอน: สมุดบันทึกวันสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-02-2016&group=43&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-02-2016&group=43&gblog=40 Sun, 28 Feb 2016 14:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-02-2016&group=43&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-02-2016&group=43&gblog=39 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160214 -ตอน: วาเลนไทน์เดย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-02-2016&group=43&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-02-2016&group=43&gblog=39 Wed, 17 Feb 2016 22:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-02-2016&group=43&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-02-2016&group=43&gblog=38 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160214 -ตอน: ตารางกิจกรรมของครูดอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-02-2016&group=43&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-02-2016&group=43&gblog=38 Wed, 17 Feb 2016 22:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-02-2016&group=43&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-02-2016&group=43&gblog=37 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160209 -ตอน: ควันหลงวันตรุษจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-02-2016&group=43&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-02-2016&group=43&gblog=37 Fri, 12 Feb 2016 20:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-02-2016&group=43&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-02-2016&group=43&gblog=36 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20160130 -ตอน: ครู Vs นักเรียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-02-2016&group=43&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-02-2016&group=43&gblog=36 Tue, 02 Feb 2016 19:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-01-2016&group=43&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-01-2016&group=43&gblog=35 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160128 -ตอน: ชีวิตนิสิต ป.โท...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-01-2016&group=43&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-01-2016&group=43&gblog=35 Thu, 28 Jan 2016 15:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-01-2016&group=43&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-01-2016&group=43&gblog=34 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160109 -ตอน: นางพญาเสือโคร่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-01-2016&group=43&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-01-2016&group=43&gblog=34 Thu, 28 Jan 2016 15:24:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-01-2016&group=43&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-01-2016&group=43&gblog=33 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20151228 -ตอน: เมื่อครูดอยเดินผ่านสาวสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-01-2016&group=43&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-01-2016&group=43&gblog=33 Tue, 05 Jan 2016 21:58:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-12-2015&group=43&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-12-2015&group=43&gblog=32 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20151225 -ตอน: Christmas in 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-12-2015&group=43&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-12-2015&group=43&gblog=32 Sun, 27 Dec 2015 22:50:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-12-2015&group=43&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-12-2015&group=43&gblog=31 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20151211-ตอน: เมื่อครูดอยไปเยี่ยมบ้านน.ส.ตัวตุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-12-2015&group=43&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-12-2015&group=43&gblog=31 Tue, 15 Dec 2015 20:06:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-12-2015&group=43&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-12-2015&group=43&gblog=30 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20151201-ตอน: เมื่อตัวตุ่นอยากได้กล้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-12-2015&group=43&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-12-2015&group=43&gblog=30 Tue, 01 Dec 2015 23:51:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-11-2015&group=43&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-11-2015&group=43&gblog=29 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20151126-ตอน: กินไอติมกัน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-11-2015&group=43&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-11-2015&group=43&gblog=29 Sat, 28 Nov 2015 21:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-11-2015&group=43&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-11-2015&group=43&gblog=28 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20151125-ตอน: สุขสันต์วันลอยกระทง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-11-2015&group=43&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-11-2015&group=43&gblog=28 Wed, 25 Nov 2015 12:00:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-11-2015&group=43&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-11-2015&group=43&gblog=27 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20151112-ตอน: ไปดูหนังกันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-11-2015&group=43&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-11-2015&group=43&gblog=27 Fri, 13 Nov 2015 11:23:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-11-2015&group=43&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-11-2015&group=43&gblog=26 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20151102-ตอน: เราเลี้ยงเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-11-2015&group=43&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-11-2015&group=43&gblog=26 Tue, 10 Nov 2015 19:37:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2015&group=43&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2015&group=43&gblog=25 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20151020-ตอน: the little prince : เจ้าชายน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2015&group=43&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2015&group=43&gblog=25 Wed, 21 Oct 2015 22:08:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-10-2015&group=43&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-10-2015&group=43&gblog=24 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20151003-ตอน: สุขสันต์วันเกิดน.ส.ตัวตุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-10-2015&group=43&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-10-2015&group=43&gblog=24 Sat, 03 Oct 2015 18:47:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-10-2015&group=43&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-10-2015&group=43&gblog=23 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20151001-ตอน: มาคีบตุ๊กตากันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-10-2015&group=43&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-10-2015&group=43&gblog=23 Thu, 01 Oct 2015 22:40:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-09-2015&group=43&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-09-2015&group=43&gblog=22 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20150922-ตอน: เมื่อตัวตุ่นติดเกมส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-09-2015&group=43&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-09-2015&group=43&gblog=22 Tue, 22 Sep 2015 21:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-09-2015&group=43&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-09-2015&group=43&gblog=21 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150918-ตอน: เมื่อตัวตุ่นกะครูดอยไปร้านอาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-09-2015&group=43&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-09-2015&group=43&gblog=21 Fri, 18 Sep 2015 21:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-09-2015&group=43&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-09-2015&group=43&gblog=20 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150912-ตอน: เพชรหายไปไหน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-09-2015&group=43&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-09-2015&group=43&gblog=20 Sun, 13 Sep 2015 21:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-09-2015&group=43&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-09-2015&group=43&gblog=19 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20150910-ตอน: เมื่อตัวตุ่นอยากได้กระเป๋า..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-09-2015&group=43&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-09-2015&group=43&gblog=19 Thu, 10 Sep 2015 23:03:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2015&group=43&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2015&group=43&gblog=18 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150908-ตอน: ตัวตุ่นกับอาหารจังค์ฟู้ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2015&group=43&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2015&group=43&gblog=18 Tue, 08 Sep 2015 22:54:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-09-2015&group=43&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-09-2015&group=43&gblog=17 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150901-ตอน:อาบน้ำรึยังตัวตุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-09-2015&group=43&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-09-2015&group=43&gblog=17 Tue, 01 Sep 2015 10:06:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-08-2015&group=43&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-08-2015&group=43&gblog=16 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20150822-ตอน:เปิดเทอมแล้วนะน.ส.ตัวตุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-08-2015&group=43&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-08-2015&group=43&gblog=16 Mon, 24 Aug 2015 19:43:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-08-2015&group=43&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-08-2015&group=43&gblog=15 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[Stronger...Together...Thailand]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-08-2015&group=43&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-08-2015&group=43&gblog=15 Wed, 19 Aug 2015 20:03:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-08-2015&group=43&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-08-2015&group=43&gblog=14 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150804-ตอน:โต๊ะทำงานของตัวตุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-08-2015&group=43&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-08-2015&group=43&gblog=14 Fri, 14 Aug 2015 19:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-08-2015&group=43&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-08-2015&group=43&gblog=13 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150813-ตอน:เมื่อเด็กหญิงตัวตุ่นผมเริ่มยาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-08-2015&group=43&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-08-2015&group=43&gblog=13 Fri, 14 Aug 2015 19:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-08-2015&group=43&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-08-2015&group=43&gblog=12 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150812-ตอน:แม่ของด.ญ.ตัวตุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-08-2015&group=43&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-08-2015&group=43&gblog=12 Wed, 12 Aug 2015 11:33:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2015&group=43&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2015&group=43&gblog=11 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150728-ตอน:หายไปไหนนะตัวตุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2015&group=43&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2015&group=43&gblog=11 Tue, 28 Jul 2015 22:49:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-07-2015&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-07-2015&group=43&gblog=10 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20150723-ตอน:เมื่อตัวตุ่นเล่นดอทเอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-07-2015&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-07-2015&group=43&gblog=10 Thu, 23 Jul 2015 22:00:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-12-2014&group=37&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-12-2014&group=37&gblog=13 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-12-2014&group=37&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-12-2014&group=37&gblog=13 Mon, 01 Dec 2014 22:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-11-2014&group=37&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-11-2014&group=37&gblog=12 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ทำได้เพียง - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-11-2014&group=37&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-11-2014&group=37&gblog=12 Sat, 08 Nov 2014 22:13:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-10-2014&group=37&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-10-2014&group=37&gblog=11 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Cause I wanna....... - - ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-10-2014&group=37&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-10-2014&group=37&gblog=11 Wed, 22 Oct 2014 13:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-10-2014&group=37&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-10-2014&group=37&gblog=10 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เวิ่นเว้อ...ตามประสาโสด โสด - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-10-2014&group=37&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-10-2014&group=37&gblog=10 Mon, 13 Oct 2014 16:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2013&group=33&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2013&group=33&gblog=14 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...กับการวิ่งตามความฝัน - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2013&group=33&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2013&group=33&gblog=14 Tue, 15 Oct 2013 15:26:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-08-2013&group=33&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-08-2013&group=33&gblog=13 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...อารมณ์ดี - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-08-2013&group=33&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-08-2013&group=33&gblog=13 Tue, 20 Aug 2013 9:31:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-08-2013&group=33&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-08-2013&group=33&gblog=12 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้... เพ้อเจ้อ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-08-2013&group=33&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-08-2013&group=33&gblog=12 Sat, 17 Aug 2013 12:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-08-2013&group=33&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-08-2013&group=33&gblog=11 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เฉียด - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-08-2013&group=33&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-08-2013&group=33&gblog=11 Sat, 10 Aug 2013 1:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2017&group=25&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2017&group=25&gblog=88 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ขอบคุณที่แวะมา - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2017&group=25&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2017&group=25&gblog=88 Fri, 08 Sep 2017 21:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-05-2017&group=25&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-05-2017&group=25&gblog=87 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - นานแค่ไหนแล้วนะ ที่สายลมไม่พัดผ่านมา~~ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-05-2017&group=25&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-05-2017&group=25&gblog=87 Sun, 28 May 2017 23:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-01-2017&group=25&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-01-2017&group=25&gblog=86 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - สวัสดีปี 2017 - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-01-2017&group=25&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-01-2017&group=25&gblog=86 Sun, 08 Jan 2017 11:35:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-05-2016&group=25&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-05-2016&group=25&gblog=85 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ไม่รัก...แต่คิดถึง - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-05-2016&group=25&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-05-2016&group=25&gblog=85 Fri, 13 May 2016 22:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-01-2016&group=25&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-01-2016&group=25&gblog=84 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ว่าด้วยเรื่องกระทู้ "เพื่อนคนแรก .. ในโลก internet ของคุณยังอยู่ไหม ?" - - ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-01-2016&group=25&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-01-2016&group=25&gblog=84 Tue, 19 Jan 2016 20:34:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-03-2015&group=25&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-03-2015&group=25&gblog=83 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - พาใครบางคนมาแนะนำให้รู้จักค่ะ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-03-2015&group=25&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-03-2015&group=25&gblog=83 Thu, 12 Mar 2015 8:40:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-12-2014&group=25&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-12-2014&group=25&gblog=82 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - คนบางคนที่เราทำหล่นหายไประหว่างทาง - - ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-12-2014&group=25&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-12-2014&group=25&gblog=82 Sun, 07 Dec 2014 21:09:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-11-2014&group=25&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-11-2014&group=25&gblog=81 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - สุขจนล้น - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-11-2014&group=25&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-11-2014&group=25&gblog=81 Thu, 27 Nov 2014 20:33:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-11-2014&group=25&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-11-2014&group=25&gblog=80 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - พาเดินชมกรุง - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-11-2014&group=25&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-11-2014&group=25&gblog=80 Sat, 22 Nov 2014 22:28:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-11-2014&group=25&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-11-2014&group=25&gblog=79 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - How r U - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-11-2014&group=25&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-11-2014&group=25&gblog=79 Tue, 18 Nov 2014 20:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-11-2014&group=25&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-11-2014&group=25&gblog=78 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ตกหลุมรัก - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-11-2014&group=25&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-11-2014&group=25&gblog=78 Thu, 13 Nov 2014 21:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2014&group=25&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2014&group=25&gblog=76 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - อยากไปเป็นครูดอยแฮะ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2014&group=25&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2014&group=25&gblog=76 Tue, 21 Oct 2014 13:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-10-2014&group=25&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-10-2014&group=25&gblog=75 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ด้วยความคิดถึง - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-10-2014&group=25&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-10-2014&group=25&gblog=75 Sat, 18 Oct 2014 16:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-10-2014&group=25&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-10-2014&group=25&gblog=74 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Need you Now - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-10-2014&group=25&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-10-2014&group=25&gblog=74 Tue, 14 Oct 2014 20:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-10-2014&group=25&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-10-2014&group=25&gblog=73 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันดีดี - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-10-2014&group=25&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-10-2014&group=25&gblog=73 Fri, 03 Oct 2014 21:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2014&group=25&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2014&group=25&gblog=72 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Begin Again - - ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2014&group=25&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2014&group=25&gblog=72 Sat, 27 Sep 2014 22:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-09-2014&group=25&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-09-2014&group=25&gblog=71 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - สายลม.....แม้มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เสมอ…จริงไหม? - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-09-2014&group=25&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-09-2014&group=25&gblog=71 Wed, 24 Sep 2014 8:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-09-2014&group=25&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-09-2014&group=25&gblog=70 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เพดาน - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-09-2014&group=25&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-09-2014&group=25&gblog=70 Wed, 17 Sep 2014 14:22:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-09-2014&group=25&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-09-2014&group=25&gblog=69 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เหนื่อย จุง เบย - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-09-2014&group=25&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-09-2014&group=25&gblog=69 Thu, 11 Sep 2014 21:05:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2014&group=25&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2014&group=25&gblog=68 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Because i was born to try - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2014&group=25&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-09-2014&group=25&gblog=68 Mon, 08 Sep 2014 23:42:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-08-2014&group=25&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-08-2014&group=25&gblog=67 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Begin Again - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-08-2014&group=25&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-08-2014&group=25&gblog=67 Fri, 22 Aug 2014 21:36:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-08-2014&group=25&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-08-2014&group=25&gblog=66 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[It's Okay, that love. [สปอยด์นิดหน่อยค่ะ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-08-2014&group=25&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-08-2014&group=25&gblog=66 Mon, 18 Aug 2014 18:37:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2014&group=25&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2014&group=25&gblog=65 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ข่าวดี - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2014&group=25&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2014&group=25&gblog=65 Mon, 28 Jul 2014 22:30:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-07-2014&group=25&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-07-2014&group=25&gblog=64 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - A Lover's Concerto - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-07-2014&group=25&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-07-2014&group=25&gblog=64 Tue, 22 Jul 2014 0:33:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2014&group=25&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2014&group=25&gblog=63 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - กาลครั้งหนึ่ง..... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2014&group=25&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2014&group=25&gblog=63 Mon, 07 Jul 2014 11:41:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2014&group=25&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2014&group=25&gblog=62 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - อยากไปทะเล อยากไปทะเล - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2014&group=25&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2014&group=25&gblog=62 Sat, 21 Jun 2014 16:16:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-06-2014&group=25&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-06-2014&group=25&gblog=61 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เหนื่อย เบื่อ เพลีย - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-06-2014&group=25&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-06-2014&group=25&gblog=61 Thu, 19 Jun 2014 15:44:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-06-2014&group=25&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-06-2014&group=25&gblog=60 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ฟุตบอลโลกมาแล้วววววว 2014 - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-06-2014&group=25&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-06-2014&group=25&gblog=60 Fri, 13 Jun 2014 23:00:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2014&group=25&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2014&group=25&gblog=59 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ในวันที่เหนื่อยทั้งกาย เหนื่อยทั้งใจ จริงๆ -.-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2014&group=25&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2014&group=25&gblog=59 Wed, 14 May 2014 16:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2014&group=25&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2014&group=25&gblog=58 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - In Chiangmai - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2014&group=25&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2014&group=25&gblog=58 Wed, 14 May 2014 17:40:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-03-2014&group=25&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-03-2014&group=25&gblog=55 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันที่เธอไม่สบาย - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-03-2014&group=25&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-03-2014&group=25&gblog=55 Sun, 02 Mar 2014 17:38:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-02-2014&group=25&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-02-2014&group=25&gblog=54 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เป็นไปได้มั้ย? - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-02-2014&group=25&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-02-2014&group=25&gblog=54 Mon, 24 Feb 2014 20:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-02-2014&group=25&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-02-2014&group=25&gblog=53 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[บังเอิญ...โลกกลม... หรือพรหมลิขิต?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-02-2014&group=25&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-02-2014&group=25&gblog=53 Fri, 07 Feb 2014 23:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-02-2014&group=25&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-02-2014&group=25&gblog=52 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมด - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-02-2014&group=25&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-02-2014&group=25&gblog=52 Fri, 07 Feb 2014 15:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2014&group=25&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2014&group=25&gblog=51 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เรื่องมันก็บ้าๆแบบนี้แหละ... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2014&group=25&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2014&group=25&gblog=51 Mon, 03 Feb 2014 23:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2014&group=25&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2014&group=25&gblog=50 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เพลงนี้..ฟังแล้วก็ฟังอีก...ฟังแ้ล้วก็ฟังอีก.. - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2014&group=25&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2014&group=25&gblog=50 Mon, 03 Feb 2014 22:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-01-2014&group=25&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-01-2014&group=25&gblog=49 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Wish you were here - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-01-2014&group=25&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-01-2014&group=25&gblog=49 Sat, 18 Jan 2014 8:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-11-2013&group=25&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-11-2013&group=25&gblog=48 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Where are you? - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-11-2013&group=25&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-11-2013&group=25&gblog=48 Tue, 05 Nov 2013 13:36:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-09-2013&group=25&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-09-2013&group=25&gblog=47 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - หายไปนานเลยนะคุณชาย - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-09-2013&group=25&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-09-2013&group=25&gblog=47 Tue, 03 Sep 2013 16:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-08-2013&group=25&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-08-2013&group=25&gblog=44 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้... ที่เชียงใหม่ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-08-2013&group=25&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-08-2013&group=25&gblog=44 Thu, 08 Aug 2013 19:43:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-08-2013&group=25&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-08-2013&group=25&gblog=43 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Lucky - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-08-2013&group=25&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-08-2013&group=25&gblog=43 Sun, 04 Aug 2013 22:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-07-2013&group=25&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-07-2013&group=25&gblog=41 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - การค้นพบบางอย่าง...ที่น่าตกใจ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-07-2013&group=25&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-07-2013&group=25&gblog=41 Wed, 31 Jul 2013 8:43:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-07-2013&group=25&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-07-2013&group=25&gblog=40 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ยังคงงงงงในชีวิตอยู่ดี - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-07-2013&group=25&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-07-2013&group=25&gblog=40 Wed, 31 Jul 2013 8:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-07-2013&group=25&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-07-2013&group=25&gblog=39 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - งงงงแฮะ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-07-2013&group=25&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-07-2013&group=25&gblog=39 Fri, 19 Jul 2013 20:48:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-06-2013&group=25&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-06-2013&group=25&gblog=37 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Completely Alone - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-06-2013&group=25&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-06-2013&group=25&gblog=37 Sat, 29 Jun 2013 18:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-06-2013&group=25&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-06-2013&group=25&gblog=36 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - จดหมายถึงคุณชาย.................2 - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-06-2013&group=25&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-06-2013&group=25&gblog=36 Sat, 22 Jun 2013 11:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-06-2013&group=25&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-06-2013&group=25&gblog=35 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - จดหมายถึงคุณชาย - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-06-2013&group=25&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-06-2013&group=25&gblog=35 Thu, 20 Jun 2013 21:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-06-2013&group=25&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-06-2013&group=25&gblog=34 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ยังรอคอย - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-06-2013&group=25&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=13-06-2013&group=25&gblog=34 Thu, 13 Jun 2013 22:50:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-06-2013&group=25&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-06-2013&group=25&gblog=33 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันที่ต้องร้องไห้ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-06-2013&group=25&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-06-2013&group=25&gblog=33 Wed, 05 Jun 2013 23:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-06-2013&group=25&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-06-2013&group=25&gblog=32 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ยังงงงงในความรู้สึก - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-06-2013&group=25&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-06-2013&group=25&gblog=32 Sun, 02 Jun 2013 23:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2013&group=25&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2013&group=25&gblog=31 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ในวันที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยจะดีนัก (2) - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2013&group=25&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2013&group=25&gblog=31 Tue, 21 May 2013 22:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2013&group=25&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2013&group=25&gblog=30 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Miss - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2013&group=25&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-05-2013&group=25&gblog=30 Tue, 14 May 2013 14:29:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-03-2013&group=25&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-03-2013&group=25&gblog=29 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - [Krabi] In my Memory ~~* - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-03-2013&group=25&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-03-2013&group=25&gblog=29 Mon, 25 Mar 2013 23:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=09-03-2013&group=25&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=09-03-2013&group=25&gblog=28 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Fly me to the Moon - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=09-03-2013&group=25&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=09-03-2013&group=25&gblog=28 Sat, 09 Mar 2013 22:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-02-2013&group=25&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-02-2013&group=25&gblog=27 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ยิ้ม^.^ ยิ้ม - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-02-2013&group=25&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-02-2013&group=25&gblog=27 Fri, 01 Feb 2013 23:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-01-2013&group=25&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-01-2013&group=25&gblog=26 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - สวัสดีปีใหม่ 2556 - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-01-2013&group=25&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-01-2013&group=25&gblog=26 Wed, 02 Jan 2013 20:08:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-12-2012&group=25&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-12-2012&group=25&gblog=25 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - คิด (แต่ไม่รู้ว่าจะ) ถึง (มั้ย) - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-12-2012&group=25&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-12-2012&group=25&gblog=25 Mon, 10 Dec 2012 12:23:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-10-2012&group=25&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-10-2012&group=25&gblog=24 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ในวันที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะดีนัก - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-10-2012&group=25&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-10-2012&group=25&gblog=24 Sun, 28 Oct 2012 14:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2012&group=25&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2012&group=25&gblog=23 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - นอนไม่ (ค่อย) หลับ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2012&group=25&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-10-2012&group=25&gblog=23 Sun, 21 Oct 2012 10:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2012&group=25&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2012&group=25&gblog=22 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ในความทรงจำ...- -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2012&group=25&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2012&group=25&gblog=22 Mon, 15 Oct 2012 20:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-10-2012&group=25&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-10-2012&group=25&gblog=21 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ - - ในวันที่มันยาก...ยาก - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-10-2012&group=25&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-10-2012&group=25&gblog=21 Mon, 01 Oct 2012 20:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-09-2012&group=25&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-09-2012&group=25&gblog=20 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - คืนบางคืน เพลงบางเพลง - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-09-2012&group=25&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-09-2012&group=25&gblog=20 Tue, 25 Sep 2012 21:29:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-09-2012&group=25&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-09-2012&group=25&gblog=19 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ผู้ชายคิดบวก - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-09-2012&group=25&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-09-2012&group=25&gblog=19 Wed, 05 Sep 2012 22:52:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-08-2012&group=25&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-08-2012&group=25&gblog=18 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - สบายดีมั้ย - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-08-2012&group=25&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-08-2012&group=25&gblog=18 Tue, 21 Aug 2012 22:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2012&group=25&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2012&group=25&gblog=17 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - คิดถึง - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2012&group=25&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-07-2012&group=25&gblog=17 Sat, 28 Jul 2012 20:13:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-07-2012&group=25&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-07-2012&group=25&gblog=16 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - มุมนั่งเล่น - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-07-2012&group=25&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-07-2012&group=25&gblog=16 Sun, 22 Jul 2012 11:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-07-2012&group=25&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-07-2012&group=25&gblog=15 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ไม่ได้คุยกันนาน - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-07-2012&group=25&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-07-2012&group=25&gblog=15 Tue, 17 Jul 2012 21:59:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-06-2012&group=25&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-06-2012&group=25&gblog=14 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...เที่ยงคืนสิบห้านาที - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-06-2012&group=25&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-06-2012&group=25&gblog=14 Wed, 20 Jun 2012 23:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-06-2012&group=25&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-06-2012&group=25&gblog=13 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - บอลยูโร 2012....มาแล้ว - - ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-06-2012&group=25&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-06-2012&group=25&gblog=13 Fri, 08 Jun 2012 21:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-06-2012&group=25&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-06-2012&group=25&gblog=12 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เรื่อยๆ เปื่อยๆ มากๆ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-06-2012&group=25&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-06-2012&group=25&gblog=12 Mon, 04 Jun 2012 19:50:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2012&group=25&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2012&group=25&gblog=11 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Over Load - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2012&group=25&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2012&group=25&gblog=11 Wed, 02 May 2012 21:41:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-04-2012&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-04-2012&group=25&gblog=10 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - HOME - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-04-2012&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-04-2012&group=25&gblog=10 Fri, 20 Apr 2012 22:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-07-2012&group=23&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-07-2012&group=23&gblog=27 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...วันอาทิตย์...@ ที่ทำงาน - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-07-2012&group=23&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-07-2012&group=23&gblog=27 Sun, 29 Jul 2012 10:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-06-2012&group=23&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-06-2012&group=23&gblog=26 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้....กรี๊ดดดดดดดดดดดด...วอลเล่ย์บอลหญิงไทย...เลิศมาก - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-06-2012&group=23&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-06-2012&group=23&gblog=26 Fri, 29 Jun 2012 21:22:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-06-2012&group=23&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-06-2012&group=23&gblog=25 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - สาวไทย.... I Love U - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-06-2012&group=23&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-06-2012&group=23&gblog=25 Thu, 28 Jun 2012 21:03:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-05-2012&group=23&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-05-2012&group=23&gblog=23 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...ฝนตก >,< - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-05-2012&group=23&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-05-2012&group=23&gblog=23 Thu, 17 May 2012 20:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-05-2012&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-05-2012&group=23&gblog=22 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...ครบรอบ 1 ปีของการทำงาน - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-05-2012&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-05-2012&group=23&gblog=22 Thu, 03 May 2012 19:18:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-04-2012&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-04-2012&group=23&gblog=21 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...งงงง... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-04-2012&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-04-2012&group=23&gblog=21 Thu, 26 Apr 2012 21:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-04-2012&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-04-2012&group=23&gblog=20 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...คิดถึงเรื่องเก่าเก่า... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-04-2012&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-04-2012&group=23&gblog=20 Fri, 20 Apr 2012 23:13:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-02-2012&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-02-2012&group=23&gblog=16 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...ฉันมีความสุข...- -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-02-2012&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-02-2012&group=23&gblog=16 Tue, 14 Feb 2012 23:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-12-2011&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-12-2011&group=23&gblog=14 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...มีความสุขเบาเบากับสิ่งที่ทำอยู่ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-12-2011&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-12-2011&group=23&gblog=14 Mon, 12 Dec 2011 18:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-11-2011&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-11-2011&group=23&gblog=13 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...กับบางความรู้สึก - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-11-2011&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-11-2011&group=23&gblog=13 Sat, 26 Nov 2011 19:35:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-11-2011&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-11-2011&group=23&gblog=12 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[-- วันนี้..วันลอยกระทง..ลอย..ลอยกระทง..ลอย..ลอยกระทง..- -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-11-2011&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-11-2011&group=23&gblog=12 Thu, 10 Nov 2011 19:41:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-10-2011&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-10-2011&group=23&gblog=11 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้..น้ำท่วมแล้ว *O* - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-10-2011&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-10-2011&group=23&gblog=11 Mon, 31 Oct 2011 17:25:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-10-2011&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-10-2011&group=23&gblog=10 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้..ขอให้เหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีด้วยเถอะ.. - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-10-2011&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-10-2011&group=23&gblog=10 Mon, 24 Oct 2011 20:04:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2017&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2017&group=51&gblog=2 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - หน่วง - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2017&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2017&group=51&gblog=2 Wed, 29 Mar 2017 12:57:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-01-2017&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-01-2017&group=51&gblog=1 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - กี่ฟ้าที่ฉันไปเจอ..สู้เธอไม่ได้ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-01-2017&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=22-01-2017&group=51&gblog=1 Sun, 22 Jan 2017 16:06:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2016&group=50&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2016&group=50&gblog=1 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - หนังสือ เชียงใหม่ กาญจนบุรี Suicide Squad เฉลียง - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2016&group=50&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2016&group=50&gblog=1 Tue, 21 Jun 2016 18:11:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2016&group=44&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2016&group=44&gblog=9 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ฟ้า ฟ้า ฝน ฝน - - ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2016&group=44&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2016&group=44&gblog=9 Tue, 21 Jun 2016 21:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=30-05-2016&group=44&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=30-05-2016&group=44&gblog=8 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ชีวิตง่ายขึ้นเยอะะะ เมื่อได้รู้จักกับเลนส์มือหมุน - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=30-05-2016&group=44&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=30-05-2016&group=44&gblog=8 Mon, 30 May 2016 21:32:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-05-2016&group=44&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-05-2016&group=44&gblog=7 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันหยุด ... อยู่บ้าน... ทำงาน.... ดีออก - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-05-2016&group=44&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-05-2016&group=44&gblog=7 Sun, 08 May 2016 15:18:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=44&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=44&gblog=6 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ตกหลุมรักเลนส์มือหมุน - -]]> คือชอบมาก ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=44&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-05-2016&group=44&gblog=6 Mon, 02 May 2016 22:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2016&group=44&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2016&group=44&gblog=5 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ด อ ก ห ญ้ า - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2016&group=44&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-03-2016&group=44&gblog=5 Tue, 29 Mar 2016 23:07:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-03-2016&group=44&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-03-2016&group=44&gblog=4 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ชอบแบบนี้...ชอบตอนนี้... [วันฝนพรำ] - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-03-2016&group=44&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-03-2016&group=44&gblog=4 Mon, 28 Mar 2016 18:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-03-2016&group=44&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-03-2016&group=44&gblog=3 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - "ความชอบ" กับ "ความฝัน" - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-03-2016&group=44&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-03-2016&group=44&gblog=3 Sun, 27 Mar 2016 13:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=44&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=44&gblog=2 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - โลกของเลนส์มือหมุน - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=44&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-03-2016&group=44&gblog=2 Tue, 15 Mar 2016 22:29:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-07-2015&group=44&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-07-2015&group=44&gblog=1 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[Welcome to Mind's Little World]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-07-2015&group=44&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=17-07-2015&group=44&gblog=1 Fri, 17 Jul 2015 22:12:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2015&group=43&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2015&group=43&gblog=9 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150714-ตอน:เมื่อเหล่ามินเนี่ยนออกตามหาบอส!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2015&group=43&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-07-2015&group=43&gblog=9 Tue, 14 Jul 2015 21:43:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-07-2015&group=43&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-07-2015&group=43&gblog=8 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150708-ตอน:ฮาคิราชันย์ของตัวตุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-07-2015&group=43&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-07-2015&group=43&gblog=8 Sun, 12 Jul 2015 21:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2015&group=43&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2015&group=43&gblog=7 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150706-ตอน:โทรปลุกเราด้วยนะเตง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2015&group=43&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2015&group=43&gblog=7 Tue, 07 Jul 2015 21:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2015&group=43&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2015&group=43&gblog=6 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150630-ตอน:น้ำประปาดื่มได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2015&group=43&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-07-2015&group=43&gblog=6 Tue, 07 Jul 2015 21:38:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2015&group=43&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2015&group=43&gblog=5 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150621-ตอน:ฉันรักหน้าฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2015&group=43&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-06-2015&group=43&gblog=5 Sun, 21 Jun 2015 20:08:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-06-2015&group=43&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-06-2015&group=43&gblog=4 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150614-ตอน:เมื่อพระเจ้าสร้างตุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-06-2015&group=43&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-06-2015&group=43&gblog=4 Sun, 14 Jun 2015 20:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-05-2015&group=43&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-05-2015&group=43&gblog=3 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150521-ตอน:พี่เมร์จะมาเยี่ยมบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-05-2015&group=43&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=31-05-2015&group=43&gblog=3 Sun, 31 May 2015 20:09:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-04-2015&group=43&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-04-2015&group=43&gblog=2 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150428-ตอน:เมื่อตัวตุ่นอ่านหนังสือสอบไม่ทัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-04-2015&group=43&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-04-2015&group=43&gblog=2 Tue, 28 Apr 2015 20:09:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-04-2015&group=43&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-04-2015&group=43&gblog=1 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20150426-ตอน:เมื่อตัวตุ่นมีการสอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-04-2015&group=43&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-04-2015&group=43&gblog=1 Sun, 26 Apr 2015 20:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-12-2015&group=42&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-12-2015&group=42&gblog=7 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - สีสุก - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-12-2015&group=42&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-12-2015&group=42&gblog=7 Mon, 14 Dec 2015 15:22:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-12-2015&group=42&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-12-2015&group=42&gblog=6 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - บันทึกไว้ว่าวันนี้ใช้เวลาโคตรจะคุ้ม - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-12-2015&group=42&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-12-2015&group=42&gblog=6 Wed, 02 Dec 2015 0:02:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-11-2015&group=42&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-11-2015&group=42&gblog=5 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ว่าด้วยเรื่องของ "คนกับความคิด" - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-11-2015&group=42&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-11-2015&group=42&gblog=5 Mon, 23 Nov 2015 15:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-06-2015&group=42&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-06-2015&group=42&gblog=4 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ซิกมันด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud) - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-06-2015&group=42&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=08-06-2015&group=42&gblog=4 Mon, 08 Jun 2015 20:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2015&group=42&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2015&group=42&gblog=3 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - แล้วมันก้อผ่านไป...(ด้วยดี) - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2015&group=42&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2015&group=42&gblog=3 Thu, 21 May 2015 9:51:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-05-2015&group=42&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-05-2015&group=42&gblog=2 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Keep Smile - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-05-2015&group=42&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-05-2015&group=42&gblog=2 Mon, 11 May 2015 20:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-10-2014&group=37&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-10-2014&group=37&gblog=8 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึก [ควันหลง#HormonesTheSeries2]- -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-10-2014&group=37&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-10-2014&group=37&gblog=8 Sun, 12 Oct 2014 9:29:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-10-2014&group=37&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-10-2014&group=37&gblog=7 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - โอ้ย...เหนื่อยอ่ะ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-10-2014&group=37&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=07-10-2014&group=37&gblog=7 Tue, 07 Oct 2014 21:46:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-10-2014&group=37&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-10-2014&group=37&gblog=6 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - สิ่งเล็กๆ แต่ทำให้โลกน่าอยู่ (ยิ้ม ยิ้ม)- -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-10-2014&group=37&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-10-2014&group=37&gblog=6 Sat, 04 Oct 2014 12:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2014&group=37&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2014&group=37&gblog=5 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เค้าบอกว่าเวลาอกหัก จะทำให้ฟังเพลงอินขึ้นเป็นหลายๆๆๆๆเท่า - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2014&group=37&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2014&group=37&gblog=5 Sat, 27 Sep 2014 21:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-05-2014&group=37&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-05-2014&group=37&gblog=3 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - โชคดีมากแค่ไหน..... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-05-2014&group=37&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-05-2014&group=37&gblog=3 Sun, 18 May 2014 10:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-03-2014&group=37&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-03-2014&group=37&gblog=2 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ซักวันเราจะลืมกันมั้ย....น้องเด่น - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-03-2014&group=37&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-03-2014&group=37&gblog=2 Mon, 10 Mar 2014 21:45:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-01-2014&group=37&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-01-2014&group=37&gblog=1 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ฝัน - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-01-2014&group=37&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=18-01-2014&group=37&gblog=1 Sat, 18 Jan 2014 7:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2013&group=33&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2013&group=33&gblog=8 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้>>โสดแล้วไง - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2013&group=33&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2013&group=33&gblog=8 Mon, 27 May 2013 21:07:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-05-2013&group=33&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-05-2013&group=33&gblog=7 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...อะไรกันนักหนา - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-05-2013&group=33&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-05-2013&group=33&gblog=7 Sat, 25 May 2013 21:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-05-2013&group=33&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-05-2013&group=33&gblog=6 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...ทำได้เพียง - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-05-2013&group=33&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-05-2013&group=33&gblog=6 Fri, 24 May 2013 9:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-05-2013&group=33&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-05-2013&group=33&gblog=5 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้... เพลงนี้...ฟังแล้วก็ฟังอีก - - ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-05-2013&group=33&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=12-05-2013&group=33&gblog=5 Sun, 12 May 2013 21:29:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-05-2013&group=33&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-05-2013&group=33&gblog=4 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...เวิ่นเว้อ.. - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-05-2013&group=33&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=11-05-2013&group=33&gblog=4 Sat, 11 May 2013 22:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-03-2013&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-03-2013&group=33&gblog=2 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...ฝนตก... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-03-2013&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-03-2013&group=33&gblog=2 Mon, 04 Mar 2013 7:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-02-2013&group=33&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-02-2013&group=33&gblog=1 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเหมือนไม่แคร์.....แต่จริงๆแล้วไม่ใช่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-02-2013&group=33&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=14-02-2013&group=33&gblog=1 Thu, 14 Feb 2013 21:45:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-07-2014&group=32&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-07-2014&group=32&gblog=7 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนเล่นเกมส์ - [[วันละเพลง]] - มาแบ่งเพลงฟังกันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-07-2014&group=32&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-07-2014&group=32&gblog=7 Sun, 20 Jul 2014 9:26:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-06-2013&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-06-2013&group=32&gblog=6 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้..ไม่ว่ากลิ่นหอมเย้ายวนแค่ไหน~~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-06-2013&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-06-2013&group=32&gblog=6 Mon, 24 Jun 2013 21:00:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2012&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2012&group=32&gblog=4 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ในมุม Dark...Dark... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2012&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-05-2012&group=32&gblog=4 Mon, 21 May 2012 20:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-12-2011&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-12-2011&group=32&gblog=3 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - นั่งฟังเพลง...ชิลล์ๆ..- -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-12-2011&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-12-2011&group=32&gblog=3 Tue, 06 Dec 2011 20:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-07-2011&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-07-2011&group=32&gblog=2 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - 21 07 2011 อีกหนึ่งวันในบ้าน AF ของน้องเฟรม - -]]> ,....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-07-2011&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-07-2011&group=32&gblog=2 Thu, 21 Jul 2011 20:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-08-2016&group=29&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-08-2016&group=29&gblog=9 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Beautiful Mind [Korea's Series] - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-08-2016&group=29&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-08-2016&group=29&gblog=9 Sun, 21 Aug 2016 21:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-07-2016&group=29&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-07-2016&group=29&gblog=7 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[201605xx:: Warcraft: The Beginning [สปอยด์]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-07-2016&group=29&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=01-07-2016&group=29&gblog=7 Fri, 01 Jul 2016 19:43:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=29&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=29&gblog=6 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[ 20160527:: Warcraft: The Beginning [ยังไม่สปอยด์ เพราะยังไม่ได้ดู ถถถ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=29&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-05-2016&group=29&gblog=6 Fri, 27 May 2016 20:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-05-2016&group=29&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-05-2016&group=29&gblog=5 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[20160524:: X-Men : Apocalypse [สปอยด์]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-05-2016&group=29&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=24-05-2016&group=29&gblog=5 Tue, 24 May 2016 20:58:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2014&group=29&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2014&group=29&gblog=4 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Discovery of Romance [สปอยด์]- -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2014&group=29&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-10-2014&group=29&gblog=4 Wed, 15 Oct 2014 23:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-07-2014&group=29&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-07-2014&group=29&gblog=3 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Begin Again - ความรู้สึกหลังดูจบ [สปอยนะคะ]- -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-07-2014&group=29&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=20-07-2014&group=29&gblog=3 Sun, 20 Jul 2014 17:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-08-2012&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-08-2012&group=29&gblog=2 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[High Kick 2 หนังบ้าหนังบออะไรกันนะ [สปอยล์]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-08-2012&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=28-08-2012&group=29&gblog=2 Tue, 28 Aug 2012 23:02:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-04-2012&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-04-2012&group=29&gblog=1 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - Last night - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-04-2012&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=04-04-2012&group=29&gblog=1 Wed, 04 Apr 2012 15:11:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-04-2012&group=25&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-04-2012&group=25&gblog=9 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ยังมี.... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-04-2012&group=25&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-04-2012&group=25&gblog=9 Fri, 06 Apr 2012 21:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-03-2012&group=25&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-03-2012&group=25&gblog=8 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - คนข้างๆ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-03-2012&group=25&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-03-2012&group=25&gblog=8 Tue, 27 Mar 2012 21:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-03-2012&group=25&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-03-2012&group=25&gblog=7 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - เมื่อวันที่ชีวิต...เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน...จนบางครั้ง..คนเราไม่ทันได้ตระเตรียม..หัวใจ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-03-2012&group=25&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=19-03-2012&group=25&gblog=7 Mon, 19 Mar 2012 20:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-03-2012&group=25&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-03-2012&group=25&gblog=6 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ย้ายบ้านดีกว่าเนอะ... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-03-2012&group=25&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=05-03-2012&group=25&gblog=6 Mon, 05 Mar 2012 22:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2012&group=25&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2012&group=25&gblog=5 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- -ในบางความคิดถึง- -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2012&group=25&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=03-02-2012&group=25&gblog=5 Fri, 03 Feb 2012 20:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-01-2012&group=25&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-01-2012&group=25&gblog=4 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - กล่อม - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-01-2012&group=25&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=25-01-2012&group=25&gblog=4 Wed, 25 Jan 2012 21:17:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-11-2011&group=25&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-11-2011&group=25&gblog=3 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ตอน...ตัวตุ่นหนีน้ำ... - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-11-2011&group=25&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=06-11-2011&group=25&gblog=3 Sun, 06 Nov 2011 22:06:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-09-2011&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-09-2011&group=25&gblog=2 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - คุณชาย... ^.^ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-09-2011&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-09-2011&group=25&gblog=2 Mon, 26 Sep 2011 20:53:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-09-2011&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-09-2011&group=25&gblog=1 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - คุณชาย - - ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-09-2011&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=21-09-2011&group=25&gblog=1 Wed, 21 Sep 2011 22:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-10-2011&group=23&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-10-2011&group=23&gblog=9 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้..(ก่อน) วันพิเศษ - -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-10-2011&group=23&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-10-2011&group=23&gblog=9 Sun, 02 Oct 2011 19:03:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2011&group=23&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2011&group=23&gblog=8 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- -วันนี้...อ๊อต...อ๊อต....(ย่อมาจาก..อาร์ต..อาร์ต..)- -]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2011&group=23&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=27-09-2011&group=23&gblog=8 Tue, 27 Sep 2011 19:22:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-09-2011&group=23&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-09-2011&group=23&gblog=7 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[- - วันนี้...เขิลล์..เขิลล์...(เป็นวันพิเศษๆ อีกวันหนึ่งเนอะ..)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-09-2011&group=23&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=23-09-2011&group=23&gblog=7 Fri, 23 Sep 2011 19:06:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-09-2011&group=23&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-09-2011&group=23&gblog=6 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้...คนมันจะซวย+หนูไม่ได้คิดอะไร....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-09-2011&group=23&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=15-09-2011&group=23&gblog=6 Thu, 15 Sep 2011 21:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2011&group=23&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2011&group=23&gblog=5 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้..หงุดหงิด...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2011&group=23&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=02-09-2011&group=23&gblog=5 Fri, 02 Sep 2011 20:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=30-08-2011&group=23&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=30-08-2011&group=23&gblog=4 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้..ทำธีสิส...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=30-08-2011&group=23&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=30-08-2011&group=23&gblog=4 Tue, 30 Aug 2011 21:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-08-2011&group=23&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-08-2011&group=23&gblog=3 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้...อยากเขียน... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-08-2011&group=23&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=29-08-2011&group=23&gblog=3 Mon, 29 Aug 2011 22:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-08-2011&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-08-2011&group=23&gblog=2 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้...อารมณ์..อยากนอน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-08-2011&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=26-08-2011&group=23&gblog=2 Fri, 26 Aug 2011 2:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-08-2011&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-08-2011&group=23&gblog=1 http://artemiss.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้...อารมณ์ดี... >,<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-08-2011&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=artemiss&month=10-08-2011&group=23&gblog=1 Wed, 10 Aug 2011 19:55:40 +0700